Tišnov - Karel Koudelka Home

Aktuální informace z ordinace

Koronavirus

Z důvodu omezení přenosu infekcí v čekárně a v souladu s doporučením České lékařské komory jsou všechny návštěvy v naší ordinaci pouze na telefonickou objednávku.

 

Objednávání

Při telefonování do ordinace prosíme o trpělivost, zároveň ordinujeme a vyřizujeme desítky telefonátů dalších pacientů. Pokud telefon nezvedáme, vyčkejte na lince, zvedneme ji, jakmile nám to péče o pacienty v ordinaci dovolí.
Linka je občas přetížená a hlásí, že číslo neexistuje, zkuste zavolat za několik minut znovu, totéž platí i o situaci, kdy je linka obsazena.
Z technických a časových důvodů nejsme schopni volat zpět na nepřijaté hovory..

 

Stěhování ordinace Brněnská

Z důvodu kompletní rekonstrukce budovy Brněnská 157, funguje tato ordinace od 3. června 2020 v prostorách Subterra a.s., Ostrovec 233, Tišnov.

 

E-recepty

Ordinace vydává e-recepty v plném rozsahu.

 

 

Rezidenční místo

Ministerstvem zdravotnictví byla  našemu pracovišti přidělena akreditace a rezidenční místo na přípravu lékaře pro obor všeobecného lékařství. Podle § 13-§ 23 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékař Tišnov   Naše služby   Kontakt   Pro pacienty   Aktuálně   Mobilní